Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2017

guwno1
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
guwno1
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

December 02 2017

guwno1
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viapikkumyy pikkumyy

November 25 2017

guwno1
Marzę o bogu, co ześle mi kogoś, kto pomoże mi zrozumieć, że życie jest śliczne.
Reposted fromorchis orchis viaitcouldbeworse itcouldbeworse
guwno1
Już wiem tamten czas minął bezpowrotnie. Kolejne dni idą z kolejną zimą mróz za oknem, z kolejną zimą znów samotnie.
Reposted fromorchis orchis viaDangerousHope DangerousHope
guwno1
2182 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaschulz23 schulz23
guwno1
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszcze.
— Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle vianowaczi nowaczi
guwno1
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
guwno1
5247 aa5e 500
Reposted fromxanth xanth viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
guwno1
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
guwno1
8620 c6a5 500
Reposted fromdozylnie dozylnie vialapis-lazuli lapis-lazuli
guwno1
3839 79aa 500
guwno1
5607 4451 500
guwno1
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viatransfuzja- transfuzja-
guwno1
8009 5db4
Reposted fromJamalus Jamalus viainsatiability insatiability
guwno1
7026 252c 500
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 vianieobecnosc nieobecnosc
guwno1
8192 540e
Reposted fromintotheblack intotheblack viaMigotliwa Migotliwa
guwno1
Reposted fromFlau Flau
guwno1
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaagathaa agathaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl