Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

guwno1
guwno1
3229 015e 500
Reposted fromtfu tfu viaromantycznosc romantycznosc
guwno1
6152 4e07
Chyba nie umiem inaczej.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
guwno1
A może ja bym chciała teraz łapać tornada gdzieś w Teksasie?
— w jasnoniebieskiej sukience w małe kwiatki i boso?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
guwno1
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaromantycznosc romantycznosc

July 21 2017

guwno1
7990 4ca3 500
lub kogoś.
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel vianelabai nelabai
guwno1
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka

July 19 2017

guwno1
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viabealobster bealobster

July 17 2017

guwno1
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viazapominanie zapominanie
guwno1
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viagabrynia gabrynia
guwno1

June 26 2017

guwno1
6890 ec6a 500
guwno1
0499 3e80 500
4. /  Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted from100suns 100suns viagdziejestola gdziejestola
guwno1
1031 efd4
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola

June 25 2017

guwno1

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaweruskowa weruskowa
guwno1
guwno1
zabrakło mi ciebie
z dnia na dzień
bez powolnego odzwyczajania

nie pogodzona
nie przytulona
na pożegnanie
nie mogłam uwierzyć

że jabłka kwaśne
że wiśnie gorzkie
że opadają mi kąciki ust
i że tak już będzie zawsze
— Małgorzata Sochoń
Reposted fromohwow ohwow viafemme-fatal femme-fatal

June 23 2017

guwno1
3157 e112
Reposted fromTaieri Taieri viagabrynia gabrynia
guwno1
3088 15b4 500
guwno1
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl