Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

guwno1
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaznikajac znikajac
guwno1
6350 2291 500

May 20 2017

guwno1
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viablackheartgirl blackheartgirl
guwno1
7904 cc77 500
Reposted fromtfu tfu viaLukasYork LukasYork
guwno1
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viacorazon corazon
guwno1
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatakeachance takeachance
guwno1
guwno1
Chujowe uczucie, kiedy swoje smutki i żale wylewam tutaj, bo nikogo tak naprawdę nie obchodzą moje uczucia i nikt nie pyta jak się czuję
— ...
guwno1
4214 d4da
bardzo.
guwno1
guwno1

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viagdziejestola gdziejestola

May 18 2017

guwno1
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
Reposted fromlittlenicolekaa littlenicolekaa vianotoco notoco
guwno1
Już sama nie wiem, co do Ciebie czuję. Jesteś daleko - nienawidzę Cię.
Pojawiasz się w zasięgu wzroku - jestem w stanie wszystko Ci wybaczyć, byle tylko mieć Cię obok.

... to miłość?!
— zwykła jak zawsze
guwno1
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
guwno1
7821 d993
Reposted fromSenyia Senyia viafemme-fatal femme-fatal
guwno1
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, 'Szczęściarz'
guwno1
3812 7447 500
.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaday11shadow day11shadow
guwno1

"W partnerze seksualnym najbardziej cenię miłość."

Agnieszka Osiecka

Reposted fromUndomiel Undomiel viapirania pirania

May 17 2017

guwno1
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viailovegreen ilovegreen
guwno1
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl