Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasofakante sofakante

March 22 2017

guwno1
7933 3440 500
guwno1
5659 b3a2
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viayoungie youngie
guwno1
9213 674b 500
Reposted fromciarka ciarka viavronk vronk
guwno1
9798 8a26
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasilence89 silence89
guwno1
Kłopot w tym, że kiedy człowiekowi na czymś za bardzo zależy, to wszystko czuje dwa razy mocniej.
— Tony Parsons
guwno1
8704 c968 500
Reposted fromcafeina cafeina viahopelandic hopelandic
guwno1
„Czy to było zakochanie? nie wiem... raczej nie. To było takie "coś". Taka magiczna więź. coś, czemu nie umiem nadać imienia. Coś, co Nas do siebie przyciągało i nie chciało puścić. Coś, co sprawiało, że chcieliśmy mówić sobie o wszystkim i, że oboje rozumieliśmy się bez słów. Nie wiem co to było.. ale było cholernie mocne."
— Veriolla, Moblo
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viacrambie crambie
guwno1
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamessinhead messinhead
guwno1
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viacrambie crambie
guwno1
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viacrambie crambie
guwno1
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Reposted frommefir mefir viacrambie crambie

March 18 2017

guwno1
4101 0d37
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadadream madadream
guwno1
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— Andrzej Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viafreakish freakish
guwno1
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viasognito sognito
guwno1
3378 1747 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamyminds myminds

February 27 2017

guwno1
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaryzyhultaj ryzyhultaj
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viacorazon corazon
guwno1

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viablacktreacle blacktreacle
guwno1
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viaanne-marie anne-marie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl