Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

guwno1
Trzeba mężczyzny, któremu w ogóle nie zależy, aby totalnie podporządkować kobietę. Jeśli ona ma dookoła siebie stu mężczyzn i dziewięćdziesięciu dziewięciu z nich kocha ją szaleńczo, a jeden uważa, że jest beznadziejna, tępa i brzydka, wybierze właśnie jego. Tylko kobieta jest w stanie w największym skurwielu dostrzec mężczyznę swojego życia.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

June 04 2015

guwno1

June 01 2015

1035 9602 500

surfily:

➳ 

Reposted fromtwice twice viapurplecornflowers purplecornflowers
guwno1
3304 3e32 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viacamillee camillee
2505 24cd 500

ambermozo:

Camping . X

Reposted fromtwice twice viapurplecornflowers purplecornflowers
guwno1
7974 685c 500
Reposted fromdranger dranger viaangusiasty angusiasty
guwno1
guwno1
3108 c9fe
Reposted fromlenka024 lenka024 viaiamLOLA iamLOLA
guwno1
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadreamadream dreamadream

May 28 2015

guwno1
0615 7458 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawhattever whattever
guwno1
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viagefuhlvoll gefuhlvoll
guwno1
5378 bb4f 500
guwno1
0094 06b6 500
Reposted fromsidestory sidestory viazyta zyta
guwno1
[...] brakuje mi w łóżku mężczyzny. Żeby móc się do niego przytulić, żeby osłonił mnie przez tym dorosłym życiem, żeby się porozkoszować ciepłem drugiej osoby. Żeby się z nim kochać i wiedzieć, że stoi za tym fascynacja jakaś, jakieś uczucie.
guwno1
6504 7c42 500
guwno1

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom vialaazy laazy
guwno1
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir via13-days 13-days
2646 41d3
Reposted fromtwice twice viastuckedinsoul stuckedinsoul
guwno1
Reposted frompl pl viaFif Fif
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl